Borgarting lagmannsrett i Oslo har slått fast at det eksklusive spillmonopolet som Norsk Tipping har i Norge, ikke er i strid med EØS-avtalen.

For tiden er det i Norge kun Norsk Tipping som kan tilby de fleste former for pengespill, mens Norsk Rikstoto har monopol på å tilby trav- og galoppspill.

Saken ble brakt for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett i 2018 av lotterioperatøren Norsk Lotteri AS etter at selskapet hadde søkt om spillisens i jurisdiksjonen. Selskapet hevdet at Norsk Tippings spillmonopol var i strid med EØS-avtalen.

I følge EFTA – frihandelsavtalen mellom Norge, Island, Liechtenstein og Sveits – garanterer EØS-avtalen like rettigheter og forpliktelser på det indre marked for enkeltpersoner og virksomheter i EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet).

EU-lovgivningen er en del av avtalen, som sikrer fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital mellom alle de 30 EØS-statene.

Norsk Tippings spillmonopol opprettholdes

Borgarting lagmannsrett har nå avgjort at Norsk Tippings monopol på pengespill kan opprettholdes, ettersom det ikke strider med EØS-avtalens artikkel 31.

Artikkelen sier blant annet at «det ikke skal være noen restriksjoner på etableringsadgangen for statsborgere fra en av EFs medlemsstater eller en EFTA-stat på en annen av disse staters territorium» og at dette inkluderer «opprettelse av agenturer, filialer og datterselskaper».

Domstolen konkluderte med at den eksklusive rettighetsmodellen har som mål å kanalisere spillere via et noe mer nøkternt spilltilbud, noe som bidrar til å redusere omfanget av spillrelaterte problemer.

Domstolen påpekte også at eksistensen av uregulert pengespill på nett i Norge ikke nødvendigvis betyr at enerettighetsmodellen ikke har noe for seg, og at staten iverksetter en rekke tiltak for å forhindre at uregulerte operatører opptrer i det norske markedet.

Når det gjelder Norsk Tippings spillprodukter, mente retten at operatøren har et fokus på ansvar, fremfor attraktiviteten i tilbudene. Dette gjør i følge retten operatøren til en forløper når det kommer til ansvarlig spilling, også når det kommer til å screene kunder.

Saken kan likevel ankes til høyesterett.

Bransjeforening for onlinespill vil oppløse spillmonopolet

Norsk Bransjeforening for Onlinespill (NBO) ba i fjor om en stopper for det eksisterende spillmonopolet etter at ny forskning indikerte en økning i spilleavhengighet blant nordmenn.

I juni i fjor sendte kulturdepartementet et forslag på ny lov om pengespill i Norge ut på høring. Målet var å opprettholde Norsk Tipping og Norsk Rikstoto sine monopol i markedet, med fokus på å styrke beskyttelsen av kundene.

I forrige måned sendte regjeringen det nye lovforslaget til Stortinget. Loven inkluderer et løfte om å innføre større sanksjoner mot ikke-lisensierte operatører og tilknyttede selskaper som tilbyr ulisensierte spill til kunder.

Relaterte nyheter

online casino Norge 2023

Online casino i Norge i 2023

Den nåværende tilstanden til online casino i Norge i 2023 Online casino har vært en voksende industri i Norge de siste år…

star-casino-spillegjeld-1000x371

Storspiller skylder 440 millioner

Australsk casino tar storspiller til retten for gjeld på 440 millioner kroner En singaporsk gambler klarte å samle en spi…

Flere relaterte nyheter