Norsk Tipping gir 6,29 milliarder kroner til gode formål i 2021

Norges regjering har lovet ytterligere 8 millioner kroner i støtte for å forhindre spilleavhengighet, etter at Norsk Tipping annonserte at de hadde generert mer enn 6 milliarder kroner til samfunnsnyttige formål, inkludert NOK17m for kampen mot spilleproblemer.

Norsk Tippings totale utdeling til gode formål var 6,29 milliarder kroner, som var 1,9 % mer enn i 2020.

 

Norsk Tipping vil endelig ta tak i problematisk spilleatferd

Av dette ble 5,5 milliarder kroner fordelt etter den faste fordelingsformelen (Tippenøkkelen) til midler for generelle sosiale formål, også en økning på 1,9 %. Dette inkluderte 3,29 milliarder kroner fordelt til idrett og 926,1 millioner kroner hver til kultur og veldedige formål. I tillegg gikk 351,8 millioner kroner til helsefinansiering.

I tillegg til Tippenøkkelen-midlene delte Norsk Tipping ut ytterligere 737 millioner kroner til grasrotinitiativer, pluss 36 millioner kroner i bingooverskudd til gode formål – som kreves for alle norske bingo operatører.

I tillegg delte det ut 17 millioner kroner til en handlingsplan for å bekjempe spilleavhengighet. På toppen av denne fordelingen har Kultur- og likestillingsdepartementet besluttet å legge til 8 millioner kroner ekstra.

– Titusenvis av nordmenn ødelegger sin egen økonomi og påfører seg selv og familien store problemer som følge av et vanskelig forhold til pengespill på nett, sa kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. – Vi styrker nå innsatsen slik at den totale bevilgningen til tiltak mot spilleproblemer blir hele 2 millioner kroner.

Er bekymret over utviklingen

Trettebergstuen la til at arbeidet med å bekjempe gambling avhengighet var spesielt viktig etter resultatene av en studie som estimerte den totale kostnaden fra spilleavhengighet i Norge til 5,14 milliarder kroner per år. Du kan lese hele rapporten her.

Dette er bekymringsfulle tall, som jeg tar veldig alvorlig, sa hun.

 

Trettebergstuen vil øke støtten 

«Derfor er jeg glad for at vi i Norge har regulert pengespill innenfor en enerettsmodell, som tilbyr pengespill i ansvarlige former for å begrense og forebygge pengespillproblemer. Da kan overskuddet fra pengespill også gå til idrett, kultur og frivillighet, og ikke i lommene til private aktører. 25 millioner kroner til tiltak i handlingsplanen mot spilleproblemer går blant annet til frivillige organisasjoner som jobber med problematisk spilleatferd, slik at de kan drive hjelpetjenester, drive forebygging og spre informasjon

I fjor innførte Norges regjering en ny pengespilllov som blant annet ville pålegge Norsk Tipping å bruke minst 0,5 prosent av overskuddet til å forhindre spillskader. Dette kravet trer imidlertid ikke i kraft før i 2023.

Vil ikke vente

– Dette er for lenge å vente for de som sliter med spilleproblemer, fortsatte Trettebergstuen. – Dette er personer som opplever å være i krise, og som har familier og pårørende som også er berørt av dette. Heldigvis finnes det organisasjoner og forskningsmiljøer som gjør en uvurderlig jobb i kampen mot spilleavhengighet, men disse trenger økte midler for å kunne fortsette og intensivere dette arbeidet.

«Derfor vil vi øke nivået allerede fra 2023, ved å nå legge 8 millioner kroner på toppen av de 17 millioner som er satt av fra Norsk Tippings overskudd

Tidligere i år kunne vi lese at regjeringen ikke ville støtte forskning med verdifull statistikk fra Norsk Tipping i kampen mot problematisk spilleatferd.

Relaterte nyheter

online casino Norge 2023

Online casino i Norge i 2023

Den nåværende tilstanden til online casino i Norge i 2023 Online casino har vært en voksende industri i Norge de siste år…

star-casino-spillegjeld-1000x371

Storspiller skylder 440 millioner

Australsk casino tar storspiller til retten for gjeld på 440 millioner kroner En singaporsk gambler klarte å samle en spi…

Flere relaterte nyheter