Landbruks- og matdepartementet (LMD) har etablert nye regler som formaliserer inntektsdelingen som de ulike nasjonale hesteorganisasjonene mottar fra Norsk Rikstoto.

Under de nye reglene vil overskuddet som fordeles til de ulike organene bli formalisert, der hver organisasjon mottar en fast prosentandel av overskuddet. Dette skiller seg fra de opphevede reglene, der departementet hadde mye mer skjønn over hvor overskuddet skulle fordeles.

Gambling på hesteveddeløp i Norge er underlagt det statlige monopolisten Norsk Rikstoto, som samler inn alle lovlige pari-mutuel-spill. Overskuddet fra dette selskapet blir deretter delt mellom ulike norske hesteorganisasjoner for å støtte sporten.

Fordeling av overskudd

De nye reglene fastsetter at Det Norske Travselskap vil motta 82% av overskuddet. Departementet sier at tilskuddet vil bli brukt til å støtte utviklingen av norsk travsport, hesteavl og -hold. Dette vil bli oppnådd gjennom tilskudd til travbaner, premier for de som jobber i bransjen, støtte til frivillig aktivitet og investeringer i treningsfasiliteter.

Departementet sier også at Norsk Galopp – landets hesteveddeløpsorganisasjon – vil motta 9,2% av overskuddet fra hesteveddeløpsspilling. Dette hesteveddeløpsorganet vil bli bedt om å bruke pengene på samme måte som Norsk Travsport, ved å investere penger i infrastruktur og personer involvert i bransjen.

Den siste delen av overskuddet, tilsvarende 5,8%, vil bli fordelt til Norsk Hestesenter, en stiftelse som har som mål å fremme kvaliteten på hesteavl og -hold. Departementet sa at de vil gi ytterligere veiledning til organisasjonen om hvordan de skal bruke midlene.

De gjenværende 3% av overskuddet vil bli tildelt hesteorganisasjoner utenfor de spesifikt oppførte av departementet. For å kvalifisere må organisasjonen være en ideell organisasjon som promoterer norsk hesteavl, -hold og -sport, samt være i tråd med statsstøttereglene.

I desember kunngjorde den norske regjeringen at de ville forlenge Norsk Rikstotos monopol for en ytterligere 10-års periode, og gjør dermed Norge til et av de siste landene i Europa som beholder et slikt system.

Relaterte nyheter

online casino Norge 2023

Online casino i Norge i 2023

Den nåværende tilstanden til online casino i Norge i 2023 Online casino har vært en voksende industri i Norge de siste år…

star-casino-spillegjeld-1000x371

Storspiller skylder 440 millioner

Australsk casino tar storspiller til retten for gjeld på 440 millioner kroner En singaporsk gambler klarte å samle en spi…

Flere relaterte nyheter